Manager Proiect

manager proiect

În prezent, în România se confundă managementul de proiect cu managementul proiectelor de finanțare europene însă dezvoltarea unui proiect IT, construirea unei clădiri, îmbunătățirea unui proces tehnologic, extinderea pieței toate acestea reprezintă proiecte. Un proiect este în general, unic, bine definit din perspectiva obiectivelor și a intervalului de timp, echipele de management sunt mixte cu profesioniști din domenii diverse care nu lucrează împreună în mod cotidian.

Curs Expert Accesare Fonduri Structurale

Cursul Expert Accesare Fonduri Structurale este un curs practic susținut de experți evaluatori de proiecte europene și specialiști consacrați în domeniu. Cursul oferă competente necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor europene si se adresează atât persoanelor implicate in derularea proiectelor, cat si celor care vor sa se califice în domeniu accesării fondurilor nerambursabile.

In cadrul cursului, participanți se vor familiariza cu cadrul legislativ și instituțional specific, cu posibilitățile de finanțare în funcție de specificul activității dar și cu proceduri, regulamente, instrucțiuni necesare implementării cu succes a proiectelor.

Cursul este destinat tuturor persoanelor interesate în accesarea fondurilor nerambursabile însă obținerea certificatului eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației pentru această ocupație este condiționată de finalizarea studiilor superioare.