Cursul Expert Accesare Fonduri Structurale este un curs practic susținut de experți evaluatori de proiecte europene și specialiști consacrați în domeniu. Cursul oferă competente necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor europene si se adresează atât persoanelor implicate in derularea proiectelor, cat si celor care vor sa se califice în domeniu accesării fondurilor nerambursabile.

In cadrul cursului, participanți se vor familiariza cu cadrul legislativ și instituțional specific, cu posibilitățile de finanțare în funcție de specificul activității dar și cu proceduri, regulamente, instrucțiuni necesare implementării cu succes a proiectelor.

Cursul este destinat tuturor persoanelor interesate în accesarea fondurilor nerambursabile însă obținerea certificatului eliberat de Autoritatea Națională pentru Calificări prin Ministerul Muncii și Ministerul Educației pentru această ocupație este condiționată de finalizarea studiilor superioare.