Compania noastră prin consultanți specializați si cu ajutorul unor aplicații IT, de analiză și suport a deciziei, oferă consultanță în dezvoltarea afacerii și în toate etapele necesare demarării și implementării  proiectelor de investitii indiferent de tipul de finanțare a acesteia.

 Principalele tipuri de servicii oferite:

Elaborarea de planuri de afaceri
Elaborarea studiilor de fezabilitate
Elaborarea studiilor de marketing
Elaborarea strategiilor de dezvoltare
Realizarea de analize economico-financiare:
Analiza cost beneficiu
Analiza financiară
Analiza economică
Planificare financiară
Analiza de cash flow (a fluxului financiar)
Analiza de risc și senzitivitate
Analiza pieței
Identificarea locației optime pentru investiții
Studii de marketing
Dezvoltarea resurselor umane
Servicii de intermediere a relațiilor cu autorități locale sau alte entități din mediul public sau privat.