Managementul de investiție este un domeniu relativ nou dezvoltat în România. Acesta constă în asigurarea de asistență investitorilor publici sau privați în toate fazele unei investiții:

- Asistență în faza de pregătire a investiției:


    Analiza pieței și stabilirea tipului de investiție vizat conform nevoilor clientului.
    Identificarea locației/locațiilor pentru investiție(Studiu de localizare, Studii de evaluare a locațiilor, Analiză satelitară, etc.).
    Asistență economică, juridică, tehnică specializată la înființarea companiei.
    Relaționare cu autoritățile locale/alți factori interesați.
    Asistență în vederea achiziționării/concesionării/închirierii locației pentru investiție
    Asistență în realizarea documentației pentru pregătirea investiției(Documentație cadastrală, plan de afaceri, plan de marketing, studii de fezabilitate, caiete de sarcini, documentație achiziție, studii de mediu, etc.)
    Asistență în inițerea procedurile legale pentru realizarea investiției.
    Evaluări imobiliare sau mobiliare realizate de experți evaluatori autorizați.
    Alte servicii specializate solicitate de către client.

- Asistență în faza de realizare a investiției:
    Asistență în vederea selectării ofertelor de lucrări, servicii, echipamente.
    Asistență în vederea implementării investițiilor
    Consultanță în vederea asigurării surselor de fina.nțare investițiilor (credite financiar-bancare, fonduri nerambursabile, fonduri de investiții, etc.).
    Monitorizare și raportare
    Reprezentarea clientului
    Alte servicii specializate solicitate de către client.

- Asistență în faza de operare a investiției:
    Asistență în dezvoltarea afacerii.
    Asistență în asigurarea cu resurse umane specializate.
    Asistență în administrarea și gestionarea proprietăților.
    Servicii de reprezentare.
    Analize de piață, marketing, a resurselor umane.
    Studii comparative.
    Asistență economică, juridică, tehnică.
    Asigurarea deservicii administrative/de secretariat.
    Alte servicii specializate solicitate de către client.