Incepand cu 16 august 2013, companiile, pot depune cereri de finantare pentru ajutorul de minimis.

Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanțare, în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investițiile în active corporale referitoare la:

realizarea de construcţii noi cu scop industrial sau achiziţia de construcţii cu scop industrial, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;
echipamente IT.


Bugetul total al schemei este de 400 milioane lei (echivalentul a 100 milioane euro).
Prima sesiune de depunere a Cererilor de Acord pentru finantare care se va derula in perioada 16 August 2013 – 31 Octombrie 2013.
Plata ajutorului de minimis se va face in perioada 2014 – 2016, in limita bugetului anual alocat schemei.