Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM) a anunțat principalele modificări ale programului SRL-D acestea constând in:

Se elimina principiul primul venit – primul servit. Înscrierea se va realiza prin platforma aippimm.ro într-o perioada de 15 zile calendaristice.
Beneficiarul va face dovada cofinanțării la data semnării contractului
Contractul de finanțare va avea o durata de 50 zile.
Se elimina obligativitatea derulării prin Cec Bank
Propunerea de punctaj este prezentat mai jos.

Data de lansare este 04 septembrie 2015. Termen de depunere 10-29 septembrie, 2015

Nr. crt. Criterii  
Domeniul de activitate al “S.R.L. – D.”
A 1 Programare IT, Producţie 30
2 Turism 20
3 Servicii 15
4 Comert şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D.”
B 5 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 4 20
6 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 15
7 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 2 10
Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri
C 8 Ponderea investiţiilor peste 60% 20
9 Ponderea investiţiilor peste 40% 15
Tipul cheltuielilor aferente Planului de afaceri
D 10 Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri 10
11 Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 40% din valoarea planului de afaceri 5
Asociatul /administratorul a urmat un curs de antreprenoriat  
E 12 Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat 10
13 Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat 5
Asociatul/administratorul SRL-D este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului
F 14 Asociatul/administratorul SRL-D este şomer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului 10
15 Asociatul/administratorul SRL-D NU este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului 5
Total puncte obţinute 100