AM POR a publicat în vederea consultării:

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 "Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii", Prioritatea de investiție 2.1 "Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri" - Apelul de proiecte 2.1.A. - Microîntreprinderi.


Programul este destinat dezvoltării microîntreprinderilor din mediul urban în vederea:

Realizării de construcții pentru derularea activităților
Achiziționare cu echipamente tehnologice și utilaje
Achiziționarea de active necorporale (licențe, brevete, etc.)

Valoarea finanțării maxime este 200.000 euro și este cu finanțare de 100%.