huro eu 980

PAROHIA ORTODOXĂ HOTAR are deosebita onoare de a vă invita să participați alături de comunitate cu ocazia sărbătoririi a 300 de ani de existență a bisericii de lemn din Hotar, duminica 26 octombrie 2014, începând cu ora 10.00, la Biserica nouă din Hotar, cu liturghie urmată de Te Deum, după care comunitatea se deplasa la Biserica de lemn din Hotar.    

Evenimentul se înscrie între activitățile de promovare a bisericii de lemn din Hotar din cadrul a proiectului intitulat „Promoting our Common Heritage – Revitalization of the cultural turism in Hajdu Bihar – Bihor Euroregion (HURO/1101/058/2.1.3.) Promovarea moștenirii culturale comune - Revitalizarea turismului cultural în euroregiunea Hajdu Bihar – Bihor. Proiectul este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria -România 2007 - 2013 (www.huro-cbc.eu) şi are ca obiectiv general:  Dezvoltarea turismului cultural în zonele rurale din Euroregiunea Hajdu Bihar - Bihor și întărirea turismului cultural transfrontalier.

Obiective specifice :
1.    Reabilitarea a 4 obiective de patrimoniu:

  • Biserica de lemn din Gheghie (1714),
  • Biserica de lemn din Hotar (1714),
  • Refuncţionalizarea vechiului grânar în Muzeul Bocskai si  în ateliere meşteşugăreşti - Kismarja Ungaria
  • Creşterea numărului de turişti prin introducerea în circuitul turistic a celor 4 clădiri - monument reabilitate

Proiectul se desfăşoară în perioada: 01.01.2013 – 31.12.2014
Partener principal: Direcţia Judeţeană pentru Cultură BIHOR
Parteneri:  Fundaţia GYERMEKEINKERT
         Parohia Ortodoxă Hotar
                    Parohia Ortodoxă Gheghie

Cu deosebită considerație,
Preot paroh Horațiu Bocșan


Proiectul “PROMOTING OUR COMMON HERITAGE – REVITALIZATION OF THE CULTURAL TOURISM IN HAIJDU-BIHAR – BIHOR EUROREGION” (HURO/1101/058/2.1.3) este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunități, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitățile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.