Departamentul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM), a publicat spre consultare proiectul pentru Programul național multianual de microindustrializare. Acesta este destinat companiilor care au cel mult 5 ani de la data înființării, angajează până la depunerea decontului minim 2 salariați, reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocației financiare nerambursabile și doresc să investească în domeniul producției.
Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

 • 10 Industria alimentară
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Finanțarea nerambursabilă este de maxim 90% si se finanțează activități de achiziție spațiul de lucru / spații de producție , achiziție echipamente tehnologice, echipamente IT, autoutilitare, active necorporale,  instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie, consultantă  etc.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 250.000 lei / beneficiar,  însă pentru un punctaj maxim valoarea totală a proiectului fara TVA ar trebui să depășească 400.000 lei/ beneficiar.