In anul 2016 se anunța cel mai bun an pentru doritorii de fonduri nerambursabile nu doar din fonduri europene dar și din fonduri guvernamentale.

Ministerul Economiei Comerțului si Relațiilor cu Mediul de Afaceri prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism ( AIPPIMM) își propune să deruleze in anul 2016 toate programele destinate dezvoltării antreprenorialului, iar primele 6 programe sunt în curs de aprobare.

Astfel se vor redeschide 4 linii de finanțare deja cu renume precum și 2 programe noi

1. Programul SRL-D - pentru stimularea si înființarea de microîntreprinderi

Programul SRL-D este menit să încurajeze înființarea de companii noi de către persoane care nu au mai avut anterior. Programul permite finanțarea a 50% din cheltuielile necesare inițierii afacerii incluzând nu doar cheltuieli de investiții dar și cheltuieli cu achiziția de stocuri sau funcționarea companiei in primele luni.


Bugetul estimat pentru 2016 este de 22,7 mil lei.


2. Programul START

Acesta este destinat companiilor care nu au beneficiat de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului START în anii anteriori, au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerțului.

Alocație Financiară Nerambursabilă este de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar.


Se estimează pentru 2016 unui număr de minim 141 de beneficiari.


3. Programul Comerț și servicii de piață

Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață este destinat companiilor care au cel puțin 2 ani de la data înființării, au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250, au ca obiect de activitate comercializarea produselor și serviciilor de piață și Codul CAEN pe care se accesează finanțare este autorizat de cel puțin 3 luni.

Finanțarea maximă este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Valoarea maximă nu poate depăși suma de 135.000 lei/ beneficiar.


Bugetul estimat pentru 2016 este 21 mil.


4. Femeia manager

Acest program oferă femeilor antreprenor posibilitatea de finanțare in procent de maxim 90% cu valoare maximă de 50000 lei. La acest program pot participa și întreprinderile individuale deținute de doamne.


5. Program național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural

Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural este destinat companiilor care au sediul social și punctul/punctele de lucru în mediul rural, au cel mult 5 ani de la data înființării, angajează până la depunerea decontului minim 1 salariat, reinvestesc anual minim 30% din profit pe o pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor după primirea alocației financiare nerambursabile.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 125.000 lei/beneficiar. Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 125.000 lei/beneficiar.


Bugetul estimat pentru 2016 este de 25,9 mil. suficient pentru min 207 beneficiari.


6. Program național multianual de microindustrializare

Programul național multianual de microindustrializare. Acesta este destinat companiilor care au cel mult 5 ani de la data înființării, angajează până la depunerea decontului minim 2 salariați, reinvestesc anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocației financiare nerambursabile și doresc să investească în domeniul producției.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 250.000 lei / beneficiar, însă pentru un punctaj maxim valoarea totală a proiectului fără TVA ar trebui să depășească 400.000 lei/ beneficiar.


Bugetul estimat pentru 2016 este de 60 mil. minim 244 beneficiari