S-a publicat ghidul de finanțare destinat investițiilor pentru dezvoltarea microîntreprinderi in mediul urban finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) și care urmează să fie lansat in primul trimestru al anului 2016.

Beneficiari eligibili:

microîntreprinderi( max. 9 angajați), cu o vechime de funcționare de minim un an, înființate cel mai târziu la 1.01.2015, care au înregistrat profit la 31.12.2015.

Activitățile finanțate prin prezentul program sunt:

  • Construirea, modernizarea si extinderea spațiului de producție / prestare servicii;
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • Achiziționarea de instalații si echipamente specifice in scopul obținerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizează surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care se solicita finanțarea (maxim 15% din valoarea eligibila a proiectului);
  • Investiții in active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare;
  • Investiții pentru realizarea de website-uri pentru prezentarea activității si produselor proprii si / sau instrumente de comercializare on-line;
  • Servicii de consultanta / asistenta legate de proiect (in limita a 7% din valoarea eligibila).

Valoarea eligibila a proiectului: intre 25.000 euro – 200.000 euro.

Rata finanțării nerambursabile: 100% din valoarea eligibila a proiectului.

Pentru orice informații suplimentare nu ezitați să ne contactați.