S-a lansat apelul de proiecte POR 2.1.A – microintreprinderi (Prioritatea de investitie 2.1.A din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial).
Programul reprezintă oportunitatea de finanțare pentru societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.
Microintreprinderile interesate vor putea obtine in cadrul prezentului apel de proiecte maxim 200.000 Euro (cofinantarea minima a beneficiarului fiind de 10% din totalul cheltuielilor eligibile).


Investitiile eligibile constau in: construirea, modernizarea, extinderea spatiului de productie/ prestare servicii, precum si dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Cererile de finantare se depun prin intermediul sistemului MySMIS incepând cu 27 iulie 2016.