Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism a anunțat deschiderea inscrierilor on-line pentru programele nationale 2014:
Începând cu data de 10.03.2014 ora 10:00 va fi activă pe site-ul aippimm.ro aplicația de înscriere pentru Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (SRL-D) și Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Obiectivul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Bugetul alocat programului pentru anul bugetar 2014 este de 21.000.000,00 lei.
Începând cu data de 17.03.2014 (ora 10) se va deschide înscrierea online pentru Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finantare START.
Programul de dezvoltare și modernizare a activitatilor de comercializare a produselor și serviciilor de piața se va deschide incepând cu 24.04.2014