S-a lansat apelul de proiecte pentru operatiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", adresata intreprinderilor. Operatiunea face parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”, Domeniul Major de Interventie 1 a Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice”.

Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt intreprinderile mici, mijlocii si mari, inregistrate legal in Romania in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si care isi desfasoara activitatea in Romania.

Tipuri de proiecte eligibile:

  • Extinderea unei linii de producție existente pentru creșterea capacității de producție prin achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale
  • Diversificarea producției, prin realizarea de noi produse prin achiziția de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale
  • Modernizarea instalațiilor în scopul creșterii eficienței și randamentului prin dotări cu echipamente și instalații înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricație, introducerea de noi tehnologii de producție prin achiziție de utilaje și echipamente si imobilizări necorporale
  • Demararea unei noi unități sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă
  • Achiziționarea de active aparținând unei unități care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată și care este achiziționată de un învestitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiția ca noua sa activitate desfășurată utilizând activele dobândite, să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată înainte de achiziție
  • Construcții/achiziții construcții industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor/instalațiilor achiziționate în cadrul proiectelor

ATENTIE: Acest ajutor nerabursabil nu se supune regulii de MINIMIS!
Termenul-limita de inregistrare a proiectelor este 25 Noiembrie 2014, ora 14.00.