S-a lansat apelul de proiecte pentru operatiunea 1.1.1 "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", adresata intreprinderilor. Operatiunea face parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”, Domeniul Major de Interventie 1 a Programului Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice”.

Solicitantii eligibili pentru aceasta operatiune sunt intreprinderile mici, mijlocii si mari, inregistrate legal in Romania in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si care isi desfasoara activitatea in Romania.

Tipuri de proiecte eligibile:

ATENTIE: Acest ajutor nerabursabil nu se supune regulii de MINIMIS!
Termenul-limita de inregistrare a proiectelor este 25 Noiembrie 2014, ora 14.00.